lek. med. Katarzyna Sienkiewicz 607 772 733 eeg-biofeedback@wp.pl

Cennik

150 PLN

Pierwsze spotkanie, z badaniem QEEG i raportem

100 pln

Trening EEG-biofeedback

Harmonogram terapii i płatności z nią związane:

 1. Pierwsze spotkanie odbywa się w celu ustalenia celu terapii, zebrania wywiadu oraz wykonania badania QEEG. Cena pierwszego spotkania to 150,0 zł.
 2. Na drugim spotkaniu otrzymuje się omówienie uzyskanych wyników i potwierdza zamierzony cel, odbywa się wstępny trening.
 3. Wejście w cykl treningowy poprzedzone jest podpisaniem kontraktu terapeutycznego oraz opłaceniem pierwszego i ostatniego treningu z zaplanowanej serii. Rozliczenie jest zgodne z warunkami zawartymi w kontrakcie.
 4. Po 10 treningach, regularnych, możliwe jest uzyskanie zniżki 5%, przy wpłacie na konto, a po kolejnych 10 regularnie odbywanych, możliwa jest 10% zniżka.
 5. Przed wejściem w terapię wskazane jest wykonanie badania EEG w czuwaniu.

 

Starogard Gdański 2023-16-01

KONTRAKT TERAPEUTYCZNY

Dotyczący terapii EEG-Biofeedback zawarty pomiędzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a
BIO – Neuroklinika EEG, lek. med. Katarzyna Sienkiewicz, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą: Starogard Gd. Sikorskiego 29c.
Terapia EEG-Biofeedback będzie realizowana w okresie od dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . do momentu rozwiązania kontraktu, na następujących warunkach:

 1. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w ustalonym przez obie strony dniu i godzinie, zaś spóźnienie się pacjenta nie powoduje przedłużenia zajęć.
 2. Terapia rozpoczyna się i kończy punktualnie, a pacjenci/rodzice, prawni opiekunowie pacjenta zobowiązują się przestrzegać ustalonych godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć terapeutycznych.
 3. Spóźnienie terapeuty na zajęcia wiąże się zawsze z jego odpracowaniem w dogodnym dla obu stron terminie.
 4. Odwołanie zajęć przez terapeutę wiąże się z ich odpracowaniem w dogodnym dla obu stron terminie. W razie braku możliwości odpracowania zajęć, pacjentowi przysługuje zwrot 100% należności za nie odbyte z winy terapeuty zajęcia, o ile opłata nastąpiła przed zajęciami.
 5. Opłatę za treningi EEG-Biofeedback wnosi się gotówką po treningu lub z góry za cały miesiąc na początku każdego miesiąca, nie później jednak, niż do 5-tego danego miesiąca. Opłatę można wnieść także przelewem (nr konta zostanie podany w razie wybrania tej formy płatności), jednakże wtedy należy dostarczyć na pierwsze zajęcia, w danym miesiącu, dowód przelewu. W wypadku wyboru płatności po treningu, na pierwszym spotkaniu wpłaca się stawkę za dwa treningi. Opłata za treningi EEG-Biofeedback odwołane przez pacjenta/rodzica, prawnego opiekuna pacjenta, w dniu jego realizacji lub dzień wcześniej po godzinie 15.00, nie podlega zwrotowi.
 6. Cena pojedynczego treningu EEG-Biofeedback wynosi 90 zł.
 7. Terapia EEG-Biofeedback ma charakter rehabilitacji i oparta jest na zasadzie regularności. Częste nieobecności pacjenta na treningach EEG-Biofeedback są podstawą do rozwiązania przez terapeutę kontraktu.
 8. Zakończenie terapii następuje zgodnie z zawartym wcześniej kontraktem, w każdej chwili na życzenie pacjenta/rodzica, prawnego opiekuna pacjenta lub z powodu niestosowania się do warunków kontraktu przez pacjenta/rodziców, prawnych opiekunów pacjenta.

Gdańsk, . . . . . . . . . . . . . . . . . .
miejscowość i data

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis pacjenta

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis terapeuty

Zainteresowany?