Wskazania

 • problemy szkolne: zaburzenia koncentracji uwagi, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, ADD
 • zaburzenia zachowania stwarzające problemy szkolne: impulsywność, nadaktywność ruchowa, ADHD
 • trema, napięcie wewnętrzne, zła samoocena
 • zaburzenia snu, depresja
 • stres, stany lęku, paniki, stany natręctw
 • zespół przewlekłego zmęczenia
 • przewlekłe bóle głowy i migreny
 • zaburzenia przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja)
 • dolegliwości menopauzy
 • padaczki i tiki
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • lekkie formy upośledzenia umysłowego, w cięższych próba poprawienia koncentracji uwagi
 • rehabilitacja po urazie czaszki lub udarze mózgu
 • zespół stresu pourazowego
 • bóle przewlekłe
 • choroby psychosomatyczne

 

Po jakim czasie można spodziewać się poprawy?

 • około 15 spotkań osoby zdrowe (dla usprawnienia funkcji poznawczych, koncentracji, dla poprawy snu)
 • 20-40 (a nawet 60) spotkań w przypadkach: ADHD, ADD, zaburzenia uwagi, dysleksja, Zespół Aspergera, impulsywność, depresja, zaburzenia snu, przewlekłe bóle głowy i migreny (poprawę można uzyskać już po 20 sesjach, ale żeby efekty były trwałe oraz satysfakcjonujące, koniecznych jest 40 treningów i więcej)
 • powyżej 50 spotkań (rehabilitacja po urazie czaszki i mózgu, afazja, porażenie mózgowe, padaczki i tiki, upośledzenie umysłowe)

Zainteresowany?