lek. med. Katarzyna Sienkiewicz 607 772 733 eeg-biofeedback@wp.pl

Zespół Aspergera a terapia EEG-Biofeedback

Najnowsze badanie kliniczne (publikacja Marzec 2010), wskazujące na korzyści z zastosowania terapii EEG-Biofeedback u osób z Zespołem Aspergera. Szczególną uwagę zwraca znaczące zmniejszenie objawów a także wzrost ilorazu inteligencji (IQ) średnio o 9 punktów. Badanie było prowadzone przez 15 lat w ADD Centre, Mississauga, ON, L4Z 1V9, Kanada.

Streszczenie:

Niniejszy dokument podsumowuje dane z przeglądu terapii neurofeedback (NFB) u 150 pacjentów z zespołem Aspergera (AS) i 9 pacjentów z Autistic Spectrum Disorder (ASD) w obserwacji przez ponad 15 lat (1993-2008) w warunkach klinicznych. Głównym celem było zbadanie, czy terapia EEG-Biofeedback, nazywana również neurofeedback (NFB), powoduje znaczącą poprawę u pacjentów z rozpoznanym Zespołem Aspergera. Wcześniejsze publikacje (Thompson et al. 2009) podkreślają wyniki badań i teorie dotyczące tej choroby, omawiają wzorce QEEG AS (jedno-i 19-kanałowy) oraz hipotezę, na podstawie funkcjonalnych neuroanatomii, w sprawie jak EEG-Biofeedback może pociągnąć za sobą zmiany w objawach. Kolejnym celem raportu bieżącego jest zapewnienie praktykom szczegółowego opisu metody stosowanej do rozwiązania niektórych z kluczowych objawów AS, aby zachęcić do dalszych badań i pracy klinicznej do udoskonalenia wykorzystywania EEG-Biofeedback w leczeniu AS .(…) . Pacjenci odbyli 40-60 treningów EEG-Biofeedback (…). Dla większości pacjentów, zastosowany był protoków powolnego zmniejszania aktywności fal wolnych (zazwyczaj 07/03 Hz), zmniejszenie fali beta2 jeśli była obecna (zazwyczaj od 23 do 35 Hz), szybki wzrost i zwiększenie aktywności fal nazywanych rytmem czuciowo-ruchowym (SMR) ( 15/12 Hz lub 13-15 w zależności od wyników oceny). Najczęściej wstępne ułożenie elektrod na wierzchołek (CZ) dla dzieci i na FCZ (w połowie drogi między FZ i CZ) dla dorosłych, z referencją do prawego ucha. (…). Znacząca poprawa nastąpiła w zdolościach poznawczych (Tova i IVA), zmniejszeniu podstawowych objawów (Australian Skala zespołu Aspergera, Conners „Global Index, wersja SNAP z DSM-IV kryteria ADHD i ADD-Q), teście osiągnięć (Wide Range Achievement Test) i teście inteligencji ( Skala Wechslera). Średnie zwiększenie ilorazu inteligencji w pełnej ocenie wyniosło 9 punktów IQ. Obserwowano także spadek wskaźników Zespołu Aspergera w EEG. Wskaźniki były mierzone (4-8 Hz) (2) / (13-21 Hz) (2), (4-8 Hz) / (16-20 Hz), i (3-7 Hz) / (12-15 Hz). Pozytywne wyniki zmniejszenia objawów Zespołu Aspergera i ADHD – w tym zmniejszenie trudności z uwagą, niepokoju, i poprawa funkcjonowania społecznego oraz poprawy zdolności uczenia się i funkcji intelektualnych, stanowią dowód na pozytywny wpływ EEG-Biofeedback jako elementu skutecznej terapii u osób z Zespołem Aspergera.

PMID: 19908142 [PubMed – indeksowane do MEDLINE]

Appl. Psychophysiol Biofeedback. 2010 Mar, 35 (1) :63-81.
Wyniki Neurofeedbacku pacjentów z zespołem Aspergera.
Thompson L, M Thompson, A. Reid
ADD Centre, Mississauga, ON, 1V9 L4Z, Kanada. addcentre@gmail.com

Zainteresowany?