O metodzie

EEG-Biofeedback

 

Biofeedback – biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy.

Metoda ta wykorzystywana jest między innymi w psychologii, w medycynie, ale także w sporcie czy biznesie.

Jest to także metoda terapii, polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe, opór elektryczny skóry (GSR), napięcie mięśni itp.

Informacje przekazywane są w formie:

  • wizualnej – np. podczas pogłębiania koncentracji na ekranie monitora powiększa się piłka lub samolot leci wyżej, w chwilach rozproszenia piłka znika, natomiast samolot obniża lot;
  • akustycznej – przyjemny dźwięk przy „sukcesie”, nieprzyjemny przy „porażce”.

Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Przewagą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta. I właśnie ten czynnik podkreślają terapeuci: poczucie odpowiedzialności pacjenta za wynik własnego leczenia.

Szczegółowy przebieg sesji biofeedback różni się w zależności od rodzaju biofedbacku.

EEG BIOFEEDBACK jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, wykorzystującą trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących.

EEG Biofeedback to nauka wpływania na generowane przez mózg fale w szerokim zakresie częstotliwości, będące wyrazem jego aktywność. Generowane różne zakresy częstotliwości fal są obrazem gotowości mózgu do przyswajania nowych informacji, odzwierciedlają koncentrację uwagi, umiejętność relaksacji i kontroli emocji, odzwierciedlają również poziom stresu, niepokój, lęk, agresję. Poprzez trening EEG Biofeedback, wygaszając niepożądane częstotliwości fal i wzmacniając częstotliwości pożądane możemy usprawnić funkcjonowanie mózgu, wpływając na poprawę koncentracji uwagi, zwiększenie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagę z poprawą samooceny, zwiększyć odporność immunologiczną i spowolnić procesy biologicznego starzenia się.

Czynność mózgu, podobnie jak pracę serca, można zapisać w postaci wykresu fal ( EEG). W EEG BIOFEEDBACK, wykorzystującym biologiczny mechanizm sprzężenia zwrotnego, pracuje się w oparciu o aktualny zapis fal mózgowych pacjenta, przetworzony w trakcie treningu przez program komputerowy w grę video, np.: rzekę płynącą wśród gór albo samochód pędzący szosą.

 

Zadaniem pacjenta jest tak sterować grą, aby samochód jechał prosto z odpowiednią prędkością lub rzeka rozlewała się jak najszerzej, a czynić ma to przy pomocy jedynie własnego umysłu, nie mając do dyspozycji joysticka czy klawiatury.

Zadanie wykonywane jest prawidłowo wówczas, gdy pacjent osiągnie korzystną dla niego częstotliwość fal mózgowych, a to z kolei przekłada się na poprawę samopoczucia lub likwidację zaburzeń czy objawów.

Terapeuta dobiera parametry treningu tak, żeby pacjent był nagradzany, jeśli dobrze steruje grą. Przy pomocy powtarzanych treningów mózg uczy się jak uruchamiać pożądane częstotliwości, a osłabiać niekorzystne, co pacjent w efekcie będzie umiał wykorzystać w odpowiednich sytuacjach życiowych.

EEG BIOFEEDBACK jako metoda terapii sprawdziła się na świecie (powstała w USA), usytuowana jest na pograniczu leczenia farmakologicznego i psychoterapii.

Zainteresowany?