Treningi

Treningi EEG BIOFEEDBACK – prowadzone są przez fachowy personel medyczny i terapeutyczny.

Treningi EEG BIOFEEDBACK mają na celu polepszenie samopoczucia i samooceny mobilizując w ten sposób układ immunologiczny do walki z chorobą

Treningi EEG BIOFEEDBACK zalecane są zarówno u osób zdrowych jak i chorych.

Celem terapii jest:

  • spotęgowanie kreatywności, pozytywnego myślenia, poprawienie koncentracji uwagi i jej utrzymywania, poprawienie szybkości uczenia się i zapamiętywania, przypominania; adresatem terapii są: dzieci, uczniowie, studenci, dorośli (np. przed egzaminami, konkursami, przed początkiem roku szkolnego lub akademickiego)
  • poprawienie osiągnięć sportowych lub muzycznych: artyści, sportowcy
  • obniżenie wysokiego poziomu stresu u osób, które muszą podejmować szybkie decyzje, wymagające skupienia: piloci, wojskowi, artyści, sportowcy, maklerzy, osoby na etatach kierowniczych, nauczyciele, dziennikarze
  • zmniejszenie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia)
  • zmniejszenie deficytów spowodowanych zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz syndromem braku koncentracji uwagi (ADD)

Częstotliwość sesji treningowych:

Treningi mogą odbywać się z częstotliwością:

  • 1 raz w tygodniu (ilość minimalna dla osiągnięcia efektu),
  • 2-3 razy w tygodniu (ilość optymalna),
  • możliwe jest również przeprowadzenie całej sesji w jednym cyklu; wtedy treningi będą odbywały się codziennie (w przypadku ilości treningów 10-30),
  • długotrwałe i częste przerwy w terapii znacznie spowalniają procesy regulacyjno – naprawcze i w negatywny sposób wpływają na efektywność terapii.

Pierwsze 5-10 sesji to czas, kiedy mózg uczy się sztuki wytwarzania określonych wzorców pracy i osiągania zadanego celu. Jest to bardzo ważny okres w treningach i nie należy zakłócać systematyczności spotkań.

Zainteresowany?