Rodzaje fal mózgowych

Rodzaje fal mózgowych istotnych dla eeg-Biofeedback:

Fale beta mają częstotliwości od 13 Hz. Są rytmem gotowości, charakteryzują zwykłą codzienną aktywność, percepcję zmysłową i pracę umysłową. Dzielą się na:

  • Fale smr o częstotliwości 12-15Hz, tzw. rytm sensomotoryczny, inaczej czuciowo- ruchowy. Towarzyszy odprężeniu z lekkim skupieniem, integracją wewnętrzną. Jego zwiększanie pomaga w terapii deficytów uwagi, nadruchliwości. Niedobór towarzyszy brakowi zogniskowanej uwagi. Jest rytmem wzmacnianym w wielu protokołach eeg-biofeedback. Hamuje go ruch.
  • Fale beta 1 o częstotliwości 15-18 Hz – przy tej częstotliwości pracujemy najbardziej efektywnie. Jesteśmy skoncentrowani, szybko znajdujemy rozwiązania. Jest to skupiona uwaga skierowana na zewnątrz.
  • Fale beta 2 o częstotliwości 19-35 Hz – pojawią się w stanach zdenerwowania, irytacji, nadmiernego rozbudzenia neuronalnego. Towarzyszą nadruchliwości, agresywności, impulsywności, silnym emocjom. Hamujemy je w czasie większości treningów.

Fale alfa mają częstotliwość od 8 do 12 Hz, zmienną amplitudę. Charakteryzują stan czujnego relaksu, odprężenia, np. w czasie leżenia z zamkniętymi oczami, rano po przebudzeniu. Stan alfa wykorzystywany jest w technikach szybkiego uczenia się. Nazywamy go również stanem czujnej koncentracji. To szczególny rodzaj odprężenia ciała i uspokojenia umysłu.

Fale theta – mają częstotliwość 4–7 Hz. Występują podczas głębszej medytacji, hipnozy, intensywnego marzenia, intensywnych emocji. Przy tej częstotliwości fal płynność myślenia jest niezborna, zanikają związki logiczne, jak podczas marzeń sennych. Fale te towarzyszą nam w czasie zasypiania, ale są często wyrazem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Fale delta – mają od ok. 0,5 do 3,9 Hz, występują w stanie najgłębszego snu, tzw. wolnofalowego, także u małych dzieci ale i w przypadku uszkodzeń mózgu. W czasie snu następuje regeneracja sił fizycznych, utrwalanie śladów pamięciowych. Można go wywołać podczas głębokiej medytacji.

Fale gamma o częstotliwości 36-44 Hz. Te fale są jedyną grupą częstotliwości występującą w każdej części mózgu. Przyjmuje się, że 40 Hz mózg używa do przetwarzania myśli. Towarzyszy integracyjnemu myśleniu, procesom skojarzeniowym, przetwarzaniu informacji o najwyższym stopniu trudności, wiążącym różne modalności i skojarzenia. Towarzyszy tremie.

Zainteresowany?